Djelatnosti

Što sve radimo?

 • Izvedba instalacija vodovoda i odvodnje u stambenim i poslovnim objektima (kućne instalacije)

 • Montaža sanitarnih uređaja i opreme

 • Izvedba glavnih vanjskih magistralnih i uličnih vodoopskrbnih cjevovoda

 • Izvedba glavnih vanjskih magistralnih i uličnih sustava odvodnje (fekalne-oborinske-tehnološke)

 • Izvedba instalacija vanjske i unutarnje hidrantske mreže s pripadajućom opremom

 • Postava crpki na vodoopskrbnim sustavima i sustavima odvodnje s pripadajućom opremom

 • Izvedba dovodnih i odvodnih cjevovoda vode u crpnim stanicama, vodospremama i pripadajućim zasunskim oknima

 • Izvedba sustava oborinske odvodnje oko objekata

 • Ugradnja spremnika za vodu (oborinsku, izvorsku)

 • Ugradnja septičkih jama (bioloških, klasičnih)

 • Ugradnja filtera i omekšivača vode

 • Izvedba priključaka na javne vodoopskrbne i odvodne ustave (uz odobrenje nadležnih komunalnih službi)

 • Bušenje vodoopskrbnih cjevovoda pod tlakom

 • Sanacija prirodnih izvorišta vode

 • Održavanje instalacija, opreme i uređaja vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima, te u javnim i drugim objektima

 • Vodoinstalaterske usluge

 • Detekcija i lociranje puknuća vodovodnih i odvodnih instalacija vode

 • Snimanje odvodnih cijevi kamerom do profila Ø300mm

 • Čišćenje i odštopavanje vanjske i unutarnje odvodne instalacije

 • Rekonstrukcije i adaptacije sanitarnih čvorova u stambenim, poslovnim, industrijskim, javnim i drugim objektima

 • Izvedba betonskih vodomjernih i revizionih okana, te ugradnja gotovih betonskih ili plastičnih vodomjernih i revizionih okana

 • Sanacija puknuća vodoopsrkbnih i odvodnih sustava komplet sa svim građevinskim radovima, te vraćanje mjesta zahvata u prvobitno stanje

 • Razbijanje, rezanje i bušenje betona, kamena i asfalta

 • Radovi na strojnom i ručnom iskopu materijala, te odvoz i dovoz materijala kamionom

 • Strojno bušenje trupa prometnice za prolaz raznih cjevovoda i kabela do profila Ø300mm

 • Strojno i ručno čišćenje snijega na prometnicama i parkirališta

 • Asfaltiranje prekopa na javnim, privatnim i drugim površinama